Już od jakiegoś czasu chciałem się zająć tym tematem. Księga znaku, lub inaczej księga logotypu, instrukcja użytkowania logo to moim zdaniem jeden z najważniejszych dokumentów jakie powinny się znajdować  firmie. Księga znaku określa zasady korzystania ze znaku firmowego. Prawidłowo wykonana przewiduje różne możliwości użycia logo, odnosząc go do wielu sytuacji i różnych materiałów eksploatacyjnych.

Otwierając działalność gospodarczą najczęściej cały nasz początkowy wysiłek koncentrujemy na stworzeniu dobrego wizerunku firmy i przyciągnięciu jak największej liczby klientów. Jednym z elementów tego procesu jest stworzenie znaku graficznego, który ma reprezentować naszą firmę. W 90% przypadków po uzyskaniu logotypu kończy się praca w kwestii graficznej identyfikacji firmy. Nic bardziej mylnego, nie powinniśmy poprzestawać na samym logotypie… do jego prawidłowego wykorzystania niezbędna jest właśnie księga znaku. Zasad w niej zawartych powinno się bezwzględnie przestrzegać dla dobra i jednorodnego wizerunku firmy.

Pozwala ona nie tylko na zunifikowanie sposobu wykorzystania logotypu w określonych sytuacjach , ale również „czuwa” nad nami gdy powierzymy wykonanie prac graficznych firmie zewnętrznej. Wielokrotnie spotykałem się z sytuacjami gdzie firma wykonująca projekt dla klienta nie chciała mu wydać materiałów graficznych. Wielokrotnie również te materiały były wykorzystywane w sposób nieodpowiedni. Jeżeli chcemy uzyskać spójny wizerunek firmy, to nie możemy pozwolić na zmiany kolorystyki naszego logotypu, lub umiejscowienie białego logo na żółtym podłożu lub czarnego na granatowym. Tego typu praktyki powodują nie tylko to że nasz logotyp, czyli wizytówka firmy staje się niewidoczny, ale dodatkowo podważa dobry wizerunek firmy gdyż całość wygląda niechlujnie i nieczytelnie.

Każdy pracownik działu marketingu powinien zapoznać się z księgą znaku firmy i zawsze stosować się do opisanych w niej zasad wykorzystania logotypu przy realizowaniu działań reklamowych i promocyjnych.

Poniżej, kilka podstawowych kart księgi znaku.