We współczesnych czasach wizytówki odgrywają bardzo istotną rolę. Najczęściej używane są w kontaktach z klientami, podczas rozmów biznesowych, konferencji, targów a nawet spotkań towarzyskich. Zaraz po ,,pierwszym wrażeniu”, jakie zrobimy na kliencie są najistotniejszym elementem wpływającym na powodzenie przyszłej współpracy biznesowej.

Najstarsze drukowane wizytówki pochodzą z Niemiec z końca osiemnastego wieku, a dziś nie wyobrażamy już sobie funkcjonowania bez nich w świecie biznesu. Zadziwiające jak wielkie znaczenie ma kawałek papieru, który wręczamy naszym klientom. Zawiera wszystkie niezbędne dane o nas i naszej firmie, co czyni go bardzo skutecznym nośnikiem reklamy. Stąd tak istotne jest aby nasza wizytówka prezentowała się w efektowny sposób. Przede wszystkim powinniśmy zadbać aby wszystkie informacje były przedstawione w sposób czytelny, precyzyjny i zachęcający do kontaktu. Niebagatelną rolę odgrywa tu grafika, która właściwie dobrana może zmaksymalizować korzyści płynące z użytkowana wizytówki.

Spośród wielu można przytoczyć trzy najważniejsze przesłanki, które przemawiają za skutecznością używania wizytówki:

 • Pomagają w nawiązaniu kontaktów.
 • Ułatwiają zapamiętanie imienia i nazwiska osoby, z którą przed chwilą rozmawialiśmy.
 • Pozwalają na zbudowanie profesjonalnego wizerunku w oczach naszego rozmówcy.
 • Jej wygląd zależy w dużej mierze od właściciela, ale warto postarać się aby była ona praktyczna. Powinniśmy więc postawić na:

 • używanie standardowych wymiarów (90 x 50 mm),
 • zawarcie wszystkich niezbędnych informacji, tak aby w trakcie spotkania nie trzeba było ,,dopisywać” brakujących danych,
 • czytelność (nasza wizytówka powinna na pierwszy rzut oka ukazywać wszystkie istotne dane),
 • indywidualność i wyróżnienie własnej wizytówki spośród wielu, które otrzyma nasz klient w trakcie np długiej konferencji,
 • czystość i profesjonalne wykonanie (warto zastanowić się nad profejonalnymi wizytownikami),
 • używanie aktualnych danych na wizytówce.
 • Jedno jest pewne, w świecie pełnym pośpiechu, gdzie liczy się pierwsze wrażenie, chwila- powinniśmy kreować nasz wizerunek nie tylko dobrze dobranym krawatem, ale przede wszystkim profesjonalną wizytówką biznesową.

  opracowanie własne