Istota efektywnej sprzedaży leży w takim pokierowaniu rozmową handlową, aby strona odbierająca przekaz zdecydowała się zauwać stronie kierującej rozmową i zrealizowała jej główne zamierzenie (zakupiła produkt, usługę). Jak stworzyć poprawny przekaz, by podnieść skuteczność naszych działań marketingowych? Posiąść tą sztukę to klucz do sukcesu w handlu.Czym tak naprawdę jest sztuka sprzedaży? 
Otóż są to określone umiejętności, które sprowadzają się do:

  • Zbudowania właściwych relacji z potencjalnym klientem,
  • Uświadomienia potrzeby,
  • Pokazania, że można ją zaspokoić,
  • Zaproponowania jej zaspokojenia posiadaną usługą lub produktem,
  • Sfinalizowania transakcji poprzez przyjęcie zapłaty za produkt lub podpisanie umowy.

Zamknąć z sukcesem proces sprzedaży można podczas jednej rozmowy handlowej albo podczas wielu spotkań biznesowych. Wszystko zależy od przygotowania i umiejętności handlowca. Powinien mieć on świadomość, że spełnione muszą zostać wszystkie etapy:

Etap I-nawiązanie kontaktu

Etap II- zbieranie informacji i uświadamianie potrzeb

Etap III- przedstawienie propozycji i prezentacja

Etap IV- zamknięcie sprzedaży i utwierdzenie w decyzji.

Z doświadczenia widomo, że najważniejszy jest etap pierwszy. Całkowite zamknięcie procesu sprzedaży tak naprawdę decyduje w 70% od realizacji etapu pierwszego.  Przede wszystim należy skoncentrować się na odpowiednim, budzącym zaufanie wyglądzie (zgodnie z zasadą- Najpierw zadbaj o sprzedaż samego siebie, a dopiero potem produktu), poza tym na umiejętności obserwacji (wg zasady Obserwuj bacznie otoczenie klienta, ponieważ powie Ci ono więcej niż on sam), również na komplementowaniu w wyważony, właściwy sposób i wkońcu na sposobie rozpoczęcia rozmowy handlowej).

Jakakolwiek rozmowa ,,wisi w powietrzu” warto spełnić kilka istotnych warunków m.in. skoncentrować się na konkretnym kliencie, być zawsze dobrze przygotowanym, dokonać rzetelnej oceny konkurencji, pamiętać o znaczeniu relacji z klientem oraz unikać języka wyjętego z broszury. Klienci lubią czuć się wyjątkowo, warto więc przytoczyć kilka istotnych faktów związanych z osiągnięciami ich firmy. Poza tym kluczem do sukcesu jest trafienie w sedno ich potrzeb.

Efektywny handlowiec w każdej firmie jest na wagę złota. Dlatego warto zainwestować w skuteczne szkolenia, prezentacje podnoszące kwalifikacje i wiedzę. Dział handlowy dodatkowo wsparty skutecznym marketingiem potrafi wzieść firmę na wyżyny.

Źródło: opracowanie na podstawie ,,Mistrz sprzedaży”, Arkadiusz Bednarski, Wydawnictwo Onepress