Można sprzedawać, oferować najniższe ceny na rynku, podążać za trendami, ale jednocześnie nie znać swoich klientów. Jednak na dłuższą metę brak tej wiedzy spowoduje, że oferta będzie coraz bardziej rozbieżna z oczekiwaniami jej odbiorców. Jak więc nie dopuścić do tej sytuacji. Świetny materiał odnalazłam na blogu marketingaudit.pl.

Chcąc jak najlepiej sprostać oczekiwaniom, zaspokoić potrzeby i jednocześnie uświadomić swoim klientom wartość ze współpracy z naszą firmą- warto posłużyć się bardzo prostą, a jednocześnie ,,bogatą” formą badań marketingowych czyli ankietą.

Autor wspomnianego przeze mnie wpisu sugeruje zastosowanie specjalnej formy pytań, które z jednej strony mają formę zamkniętą (opisują dany aspekt za pomocą określeń typu Wyjątkowe lub Potrzebują udoskonalenia), z drugiej strony w sposób otwarty pozwalają wyrazić swoje oczekiwania, zdanie, sugestie. Właśnie taka forma pozwoli nakreślić firmie profil swoich klientów, na co powinna zwrócić większą uwagę, jakie działania zaakcentować, z czego zrezygnować oraz co nowego zaproponować.

 Z jednej strony ankieta pomoże firmie poznać oczekiwania klientów, z drugiej pośrednio przyczyni się do wniesienia ,,nowego ducha” i odswieżenia oferty.

Nikt nie lubi słyszeć, że coś nie jest prowadzone w sposób doskonały, stuprocentowo skuteczny. Jednak niewiedza jest gorsza od najgorszej prawdy. Szanująca się firma nie boi się wyjść do swoich odbiorców, nie obawia się sugestii, jest nastawiona twórczo i konstruktywnie stara się tą wiedzę wykorzystać.

opracowanie własne na podstawie marketingaudit.pl (Łukasz Schab)