Powracamy do tematu związanego z komunikacją wizualną. Czas na kolejny element identyfikacji graficznej, czyli logotyp. Pojęcie to często łączone i mylone jest z samym logiem, dlatego na początku ważne jest rozróżnienie tych dwóch rzeczy. Każda z nim bowiem jest czymś innym i spełnia inne zdania na tle całego wizerunku firmy.

Nazwa logotyp wywodzi się z języka greckiego, powstała z połączenia słów: logos – słowo oraz typos – obraz. Terminem tym nazywane są formy graficzne będące interpretacją brzmienia nazwy i jednocześnie identyfikujące daną markę, firmę, produkt bądź inny rodzaj działalności gospodarczej lub biznesowej. Najważniejszą funkcją, jaką ma spełniać logotyp to wyróżnienie danego przedmiotu lub usługi na tyle innych, konkrecyjnych ofert. Logotypy by lepiej spełniać swoje zdanie często rejestrowane są w urzędach jako znaki towarowe, dzięki czemu stanową unikatowy i prawnie chroniony produkt.

Ciężko jest tak naprawdę jednoznacznie wyznaczyć granicę między logiem a logotypem. Trudność ta wynika przede wszystkim z tego, iż logo i logotyp w projekcie graficznym często wykorzystywane są jako element wspólny, tzn. że logo jest częścią logotypu lub odwrotnie. Najogólniej stwierdzić należy, że samo logo jest  graficzną formą przedstawienia symbolu firmy bądź marki, podczas gdy logotyp powinien być tylko i wyłącznie tekstową formą wizualną. Terminu logo powinno się więc używać jako nazwy zbiorczej dla całego znaku, który składa się z sygnetu (symbolu graficznego) i logotypu (tekstowego przedstawienia nazwy). Potocznie jednak terminem logo określany jest sam sygnet bądź sam logotyp.

Poniżej graficzne przedstawienie relacji logo – logotyp.

Przechodząc już do samego logotypu – jak każdy element identyfikacji wizualnej – powinien on cechować się określonymi wytycznymi. Najważniejsze z nich to:

  • oryginalna typografia z liternictwem odpowiadającym sygnałom noszonym w nazwie marki
  • odpowiedni rozstaw i formatowanie liternictwa uwzględniający grę światła między znakami
  • gama kolorystyczna oparta na spójnej identyfikacji graficznej
  • atrakcyjny charakter kompozycji, oparty na indywidualnym koncepcie

Przy projektowaniu logotypu należy zatem pamiętać czemu ma on służyć i w jaki sposób będzie najlepiej eksponował walory danego przedmiotu.