Publikacje firmowe to narzędzie coraz częściej wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Decydują się na nie przedsiębiorstwa, które świadome są wagi posiadania własnej identyfikacji wizualnej. Publikacje te są bowiem kolejnym i to dość istotnym elementem służącym budowaniu pozycji firmy na rynku.

Czym tak naprawdę są publikacje firmowe i co należy zrobić, aby takie materiały powstały? Przede wszystkim należy na samym początku stworzyć wydawniczy biznesplan własnej działalności. Już na starcie należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań, takich jak: kto będzie adresatem naszych wydawniczych starań oraz jak często chcemy produkować takie rzeczy. Oczywiście najważniejszą kwestią jest także ustalenie celów niniejszych publikacji. Zasadniczo powinny one być zbieżne z ogólnymi celami całej firmy, a także służyć ich realizacji.

Ważne jest także ustalenie przydatności publikacji firmowych z punktu widzenia marketingu i promocji całej firmy. Należy zatem ściśle doprecyzowanie, jakie formy publikacji firmowych będą dla nas najbardziej przydatne.  Mianem takich właśnie publikacji możemy bowiem określić zarówno biuletyn, którego podstawowym celem marketingowym jest rozwój działalności firmy związanych ze sprzedażą produktów lub usług, a także formy wydawnicze, które służą ogólnym celom mającym budować reputację firmy, jak również te, które budują kulturę organizacyjną firmy i spełniają zadania human resources. Obecnie na rynku wydawniczym istnieje bardzo dużo różnych rodzajów i form publikacji firmowych. Dokładną ich systematykę przedstawimy w następnym artykule, a także pokażemy poszczególne etapy pracy nad wybranymi publikacjami.

Póki co, należy zdać sobie sprawę z tego, jak ważne i przydatne są publikacje firmowe w biznesie, nie tylko z punktu widzenia marketingu i public relations, ale także samej organizacji wewnętrznej firmy. Są to bowiem narzędzia, które przydają się nie tylko w sprawnym i estetycznym przekazywaniu informacji o firmie (określaniu jej strategi i misji) czy najważniejszych wydarzeniach z jej działalności. Sprzyjają one przede wszystkim budowaniu wizerunku danego przedsiębiorstwa. Publikacje, które wykorzystywane są w komunikacji wewnętrznej służą integracji pracowników z firmą oraz budują jej kulturą organizacyjną. Natomiast te wykorzystywane  w komunikacji zewnętrznej wpływają na wzrost świadomości marki oraz lokalności klientów.