Nawiązując do poprzedniego artykułu, w dzisiejszej odsłonie przedstawiamy pełną gamę rodzajów publikacji firmowych, jakie dostępne są na rynku PR i w biznesie. Zapraszamy do lektury.

  • Najprostszą formą publikacji firmowej jest ulotka reklamowa. Dzięki jej zwięzłości oraz prostej i szybkiej produkcji można dotrzeć dużej grupy odbiorców w stosunkowo krótkim czasie. Ulotka taka jednak nie jest zbyt elegancka i nie można w niej zawrzeć zbyt wielu informacji.
  • Bardziej złożoną formą od ulotek są broszury. Można wyróżnić trzy rodzaje broszur: informacyjne, instytucjonalne oraz indoktrynalne. Każda z nich służy do innych celów. Broszura informacyjna powiadamia o aktualnych informacjach w firmie, jej odbiorcami są osoby pracuję w danej branży, stąd ma ona charakter czysto fachowy. Broszura instytucjonalna wykorzystywana jest do promocji firmy, prezentuje jej profil, osiągnięcia i wykaz ogólnej działalności. Broszura indoktyrnara natomiast jest skierowana do obecnych i potencjalnych klientów, przedstawia korzyści wypływające ze współpracy.
  • Następną formą publikacji firmowych biuletyny. Pozwalają one na rzetelny przekaz oferty przedsiębiorstwa w ciekawej i nietypowej postaci, np. poprzez reportaże, wywiady, recenzje, a także wspomnienia Klientów  z współpracy.
  • Newsletter to dobre narzędzie informacyjne, które służy przede wszystkim do komunikacji internetowej między przedsiębiorstwem a klientami. Służy do szczegółowego przedstawienia oferty firmy, zawiera informacje  o planach na najbliższą przyszłość i obecnie realizowanych programach. Jej celem jest wzmocnienie wizerunku firmy.
  • Formą publikacji służącą do obdarowywania klientów i gości w postaci upominków są albumy.
  • Magazyny firmowe to publikacje, które mają charakter fachowy i skierowane są do dużego grona odbiorców. Mogą one być traktowane jako specjalistyczne czasopisma dostarczające wiedzy na temat firmy i jej produktów lub też mogą przybrać formę publikacji branżowych.
  • Kolejną formą publikacji firmowych to profesjonalne sprawozdania z działalności firmy. Są one bardzo ważnym narzędziem komunikacji między firmą a różnymi instytucjami, organizacjami czy kontrahentami. Jego atutem jest niewątpliwe duże pole manewru jeśli chodzi o t możliwość zróżnicowania treści i wnikliwości jej ujęcia.
  • Ostatnią formą publikacji są raporty okresowe. Mają podobne zastosowanie co sprawozdania z tym, że objęte są odpowiednimi przepisami prawymi, ich charakter jest zdecydowanie bardziej formalny. Stosowane są głównie przez przedsiębiorstwa, które są zobligowane do jego publikacji.

Jak widać, rodzajów publikacji firmowych jest naprawdę wiele. Warto jest zatem dokładnie zaznajomić się z ich formą i przeznaczeniem, po to, ab wybrać najlepszą drogę wydawniczą dla swojej firmy.