Marketing bezpośredni już od dobrych wielu lat jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi promocji i reklamy. Mimo tego na drodze marketerów pojawia się wiele przeszkód i utrudnień w ich pracy. Walka z szumem informacyjno-komunikacyjnym to tylko jeden z wielu takich problemów. Nasycenie tą właśnie formą promocji rodzi podstawowe błędy w prowadzeniu działań marketingowych.

Prezentujemy 10 błędów, jakie mogą spotkać nas na drodze do rzetelnego i profesjonalnego marketingu bezpośredniego.

  1. Brak personalizacji w działaniach marketingowych.
  2. Zamknięcie na alternatywne kanały komunikacji – SMS.
  3. Niestosowanie netykiety (np. brak możliwości rezygnacji z subskrypcji).
  4. Zbyt nachalne działania (np. mailingi, które powinny być regularne, ale nie nachalne!).
  5. Brak działań lojalnościowych przywiązujących do marki (bonusów, rabatów, ofert specjalnych).
  6. Brak badań preferencji klientów (przekaz niedobrany do potrzeb, wymogów klientów).
  7. Brak geolokalizacji (oferta niemożliwa do zrealizowania ze względu na dostępność geograficzną)
  8. Brak segmentacji klientów (ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, poziom dochodów, preferencje zakupowe itp.).
  9. Brak raportowania i analizy przeprowadzonych działań (wyciągania wniosków z przeprowadzanych akcji, powodujące powielanie tych samych błędów).
  10. Brak zintegrowanych działań (skutecznego budowania bazy, zbierania danych, komunikacji z wykorzystaniem wielu kanałów).

źródło: newsline.pl

Należy pamiętać, że idea marketingu bezpośredniego oparta jest w szczególności na bezpośrednich komunikatach kierowanych do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym i interaktywnym kontakcie, dlatego niezwykle ważną rzeczą jest, aby właśnie ta forma promocji daleka była od nieprofesjonalnych działań.