Ostatnio mieliśmy szansę oglądać relację z kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Czas na kilka, osobistych wniosków.

Kampania wyborcza to jedno wielkie przedsięwzięcie, spektakl, sztuka w której nic nie jest pozostawione same sobie lub przypadkowi. Nawet to, jakim długopisem podpisuje się kandydat, albo jaką parasolkę trzyma jego żona. Wszystko musi mieć odpowiedni kolor i nadruk.Wszystko ma znaczenie.

W hierarchii ważności na wysokim miejscu znajduje się umiejętność przemawiania. Jest ona ćwiczona latami. Specjaliści pracują nad dykcją, uśmiechami, gestami, mimiką. Nie wystarczy mieć odpowiednią wiedzę, trzeba umieć ją w odpowiedni sposób przekazać. Trzeba umieć w obrazowy sposób przedstawić milionom ludzi swoją pasję, wizję, strategię. Ta umiejętność jest przydatna zresztą nie tylko w kampanii wyborczej, ale także na co dzień w wielu branżach czy korporacjach.Ważne jest, aby mówić językiem korzyści, stworzyć odpowiednią aurę, wypracować dobry kontakt z publicznością.Ponadto liczy się mowa ciała, gdzie nie może być miejsca nawet na jeden fałszywy ruch; liczy się także wizualizacja oraz, co niezwykle ważne: zarządzanie emocjami, zarówno swoimi jak i odbiorców.

Kampania wyborcza to nie tylko wyścig dwóch kandydatów, ale  przede wszystkim wyścig dwóch zespołów specjalistów i doradców.Obaj kandydaci mieli doskonały kontakt nie tylko z wyborcami ale także z mediami.

Przypuszczam, że kandydaci zostali niejednokrotnie poddani treningom osobowości, lekcjom sztuki przemawiania, sztuce wystąpień przed kamerami. Efekty tego można było śledzić przez ostatnie tygodnie w telewizji i Internecie. I jedno słowo podsumowujące wszystko: perfekcjonizm.Prowadzenie kampanii wyborczej to wielka sztuka. Jednak równie wielką sztuką jest przygotowanie kulis kampanii i odpowiednie nią zarządzanie.

Kampania wyborcza w USA to wielkie show, wydarzenie oraz perfekcjonizm. Na sposobie prowadzenia kampanii wyborczej w USA uczy się cały świat i później jest ona analizowana i naśladowana. Kampania wyborcza to również wielka sztuka promocji i umiejętności dotarcia do ludzi.