Czyli w co tak naprawdę warto teraz inwestować

Do pewnego momentu w zarządzaniu firmami koncentrowano się przede wszystkim na kosztach i generowaniu przychodów. Współcześnie jednak największą uwagę poświęca się CRM, czyli zarządzaniu relacjami z klientami (z ang. customer relationship management.)

Współczesny handel – czy to towarowy, czy usługowy – jest czymś więcej niż tylko zaspakajaniem podstawowych potrzeb. W czasach, kiedy zdecydowana większość ludzi posiada już wszystkie podstawowe produkty, kiedy konkurencja nieustannie się zwiększa, w samym akcie sprzedaży liczy się coś więcej. Chodzi tutaj przede wszystkim o jakość sprzedaży oraz obsługę posprzedażową, czyli o poziom relacji z klientem.

Stąd też pojawia się konkluzja, że najistotniejszym elementem sprzedaży jest zbudowanie jak najlepszej relacji z klientem. „Firmę tworzą klienci, jej kondycja zależy od zachowań klientów, stąd wszystko zaczyna się i kończy wraz z klientem”

Zbudowanie właściwych relacji z potencjalnymi klientami jest warunkiem koniecznym, by mogli nam oni zaufać, jak również mieli świadomość, że nie zostaną oszukani a otrzymają najlepszą ofertę i praktyczne rozwiązania. Zła relacja z klientem sprawi, że ten zaprzestanie korzystać z oferty danej firmy, co w konsekwencji może doprowadzić do upadku firmy.

Można zatem stwierdzić, że współcześnie o przewadze konkurencyjnej decyduje kapitał relacyjny, wzajemne korzyści i powiązania, możliwość wymiany informacji oraz kompetencje, które mają wartość niewymierną w rozwoju przedsiębiorstwa.

Ideą kapitału relacyjnego jest tworzenie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwem,
a interesariuszami, które umożliwiają kształtowanie wizerunku firmy, zwiększania wiedzy, która w konsekwencji prowadzi do wzrostu sprzedaży i wpływa na wysokość odnotowanego zysku przedsiębiorstwa.