Najprościej mówiąc tampodruk jest to technika druku polegająca na przeniesieniu farby drukarskiej z matrycy na przedmiot za pomocą gładkiego stempla zwanego tamponem. Jest jedną z najpopularniejszych i zarazem najtańszych technik pochodnych druku wklęsłego.